Δωρεάν Αποστολή/Τηλ. Παραγγελίες 2109945955

Όροι και Προϋποθέσεις


Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (πχ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site)cuca.grπου έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του cuca.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


Το ηλεκτρονικό κατάστημα cuca.gr παρέχει το περιεχόμενο του (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα cuca.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά λάθη.
Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα cuca.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του cuca.gr
Το ηλεκτρονικό κατάστημα cuca.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα cuca.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το cuca.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του cuca.gr ή τρίτων μερών προστατευμένα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την χρήση των υπηρεσιών του cuca.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων παροχής των υπηρεσιών του cuca.gr, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δέσμευση τιμής γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και μόνο μετά την επιβεβαίωσής της από την εταιρεία.
Η ορθότητα των χαρακτηριστικών στα προϊόντα, βαρύνει αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρεία και μόνον. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος στην καταχώρηση των κειμένων. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική.
Η cuca.gr καταβάλει προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που δημοσιεύει (τεχνικά χαρακτηριστικά, κείμενα, τιμές) να είναι ακριβή & αξιόπιστα, χωρίς όμως να μπορούμε να αποφύγουμε παντελώς πιθανό λάθος δικό μας ή των κατασκευαστριών εταιριών. Στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη σας κάτι ανάλογο σας παρακαλούμε να μην προβείτε στην παραγγελία του προϊόντος πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.
Ο πελάτης από τη στιγμή που έχει επιβεβαιώσει και αποδεχτεί την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν με την τιμή την οποία "αποδέχτηκε" τη συναλλαγή έστω και αν η τιμή στην πορεία μεταβληθεί.
Για προϊόντα τα οποία διακινούνται στο εξωτερικό ΜΕ χρέωση αποστολής ,αυτή καθορίζεται από ειδικούς αναλυτικούς πίνακες που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών ταχυμεταφορών.
Η cuca.gr επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα ν’ αρνηθεί την εκτέλεση νέας παραγγελίας στην περίπτωση που εκκρεμεί ακάλυπτο υπόλοιπο του πελάτη ή έχει αρνηθεί αδικαιολόγητα να παραλάβει παραγγελία που του έχει σταλεί στο παρελθόν. Τα εμπορεύματα παραμένουν μέχρι της ολοκληρωτικής εξόφλησης της αξίας τους στην κυριότητα μας. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

"Σε απόθεμα" Το προϊόν είναι διαθέσιμο στην κεντρική μας αποθήκη ή στις αποθήκες των προμηθευτών μας.

ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΟΥΠΩΝΙΩΝ: H δυνατότητα χορήγησης των διαφόρων εκπτωτικών κουπωνιών, που κατά περίπτωση εκπονεί το cuca.gr , η διαρκειά τους, και το ύψος τους είναι αποκλειστικό δικαίωμα και αρμοδιότητα του cuca.gr.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που παραλάβατε το προϊόν.

Περιπτώσεις σύμβασεις πώλησης:
α) Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.
β) Σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά: «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
γ) Σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια: «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης:
Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Προς: cuca.gr
ΚΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 24 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16345

info@cuca.gr
Τηλ.: 210 9945955
Fax:

Στοιχεία καταναλωτή
Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών:

Πότε παραγγέλθηκε στις: (ημερομηνία)…………………............................................................
και παρελήφθη στις: (ημερομηνία)…..………...........................................................................
Αριθμός παραγγελίας ή απόδειξης # ………….......................................................................
Όνομα/Επώνυμο ………...................……………………………………......................................
Διεύθυνση ........................…………………………………………………………......................….
Τηλέφωνο Κινητό ……………………………………………………………………............................
Τηλέφωνο Σταθερό…………………………………………………………………......................…....
Email …………………………………………………………………………………………..................


Υπογραφή


Μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί

Ημερομηνία ………………………………………

Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλει η δήλωσή περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής, πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
Ο καταναλωτής οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσε ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών από την παραλαβή τους από εσάς.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης και μη επιθυμίας του καταναλωτή να αντικαταστήσει το προϊόν με κάποιο άλλο της αρεσκείας του ίδιου ή μεγαλυτέρου κόστους τότε υπάρχουν οι κάτωθι επιβαρύνσεις επιστροφής.

Επιβαρύνσεις:

H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.( ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ )

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 3€ ( ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2€ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Πώς να επιστρέψετε:
1) Συμπληρώστε το έντυπο υπαναχώρησης που υπάρχει στους όρους χρήσεις & στείλτε το σε εμάς.
2) Θα σας στείλουμε με email την αποδοχή της υπαναχώρησης.
3) Τυλίξτε & συσκευάστε (ώστε να είναι ασφαλές κατά την μεταφορά του με τον τρόπο που θα επιλέξετε) το προϊόν που δεν θέλετε.
4)Καλέστε την συνεργαζόμενη courrier elta porta porta ή παραδώστε το στο τοπικό κατάστημα elta.ζητήστε χρέωση στον λογαριασμό της εταιρείας ΚΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ , κωδικός 161358
5) Σε περίπτωση αλλαγής ή αντικατάστασης του προιόντος με κάποιο άλλο , την πρώτη φορά επιστροφής ,το κόστος επιβαρύνει την εταιρεία Cuca
και ΜΟΝΟ με την courrier elta porta porta.
Διευθυνση επιστροφών:
Cuca
Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 24
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16345

Φορολογικά Στοιχεία Υπόχρεης Επιχείρησης

ΚΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΦΜ: 999788342

Αρ. ΓΕΜΗ : 5063201000


Zoom In
Close

Care Guide

Care Guide

Size Chart

Size Chart

Μείνετε Ενημερωμένοι.Κερδίστε 20% Έκπτωση!
Kωδ. Κουπονιού: Cuca001

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε τις προσφορές και τα νέα μας!